پیروزی با تقلب کرزی مشکلات برای وباما ایجاد میکند

 

بعد از کنار رفتن داکتر عبدالله یگانه رقیب کرزی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، کمسیون انتخابات کرزی را ریس جمهور اعلان کرد.

 

برای غرب همکاری با دولت کرزی مشکل تر میشود و بشتر از این دولت وباما دچار مشکلات است تا توضیح بدهد چگونه میشود یک فرمانروای غیر مردمی را با ارسال سربازان تازه نفس کمک کرد.

انتخابات دور دوم تنها با یک کاندید حتی برای افغانستان بی ثبات قابل قبول نبود. در چند روزآ ینده باید 15 میلیون کارت های رای دهی تقسیم ، ملاحظه و حساب میشد.

چون نتیجه انتخابات بعد از کنار رفتن داکتر عبدالله یگانه کاندید در مقابل کرزی روشن بود بنابراین کمسیون انتخابات کرزی را برنده اعلام نمود.

 

دولت امریکا روز دوشنبه پیروزی ریس جمهور را تبریک گفت و

سفارت امریکا درکابل از تصمیم گیری کمسیون انتخابات پشتیبانی نموده و موضع گیری خودارا نسبت به همنوا بودن این تصمصیم گیری با قوانین افغانستان ابراز نموده و همچنان آقای براون () و سرمنشی ملل متحد پیروزی کرزی را تبریک گفتند.

 

 

 

 

 

آقای داکتر عبدالله هفته آخیر از کانیداتوری خود در دور دوم بنابر حتمال تقلبات مهندنسی شده از سوی تیم کرزی کناره گیری خود را اعلام نموده گفت: "در اعتراض به عملکرد نادرست حکومت و عملکرد نادرست کمیسیون انتخابات، در انتخابات شانزدهم عقرب شرکت نمی کنم."

حالا کرزی به قول غربی ها «افغان خوب» زمامدار کهنه و تازه کابل است و تا پنج سال آینده از قصر ریاست جمهوری باید پلان های جنگی را در یک مملکت ویران شده سامان بخشد.

 

کرزی روی هم رفته بعد از تقلبات بزرگ در انتخابات با لجاجت و و اعوام فریبی اش الان به یک مشکل بزرگ برای غربی ها تبدیل شده. سیاستمداران غرب برای قانونمند بودن دولت پافشاری میکنند و لی ایشان میدانند که دو لت کرزی غیر مردمی وغیر قانونی است.

 

مشکل در جای همپیمان

به جایی یک همکار قابل اعتماد در کابل که جهان غرب به آن نیاز دارد کرزی به یک مشکل جدی مبدل شده.

از دیدگاه ی غرب کرزی مردیست که اسمش به قسم سمبول با : رشوه ستانی که درقدم اول قوم اش و استاندار هاییکه به امر وی معرفی شده اند پول به دست میاورند استفاده میشود.

در قسمت قاچاق مواد مخدر برادر وی میلیون ها دالر بدست میاورد.

به قول دولتمردان امریکایی براین این آشفته گی و بینظمی در کابل میگویند

بلاخره این است نوع حکومت داری کرزی "Bad Governance"

بشتر از همه این یک مشکل بزرگ برای وباما است.

بعد از تقلب و لجاحت کرزی در انتخابات و کنار رفتن داکتر عبدالله چطور وباما برای مردم توضیع بدهد نظر به کدام دلایل جهت پشتیبانی دولت کابل سربازان تازه نفس ارسال کند.

در یک تحلیل نیویرک تایمز آمده «آسان نخواهم بود»

 

وضیعت برای وباما در امریکا وخیم تر شده میرود. تا به حال واشنگتن تقریبا نیم بیلیون دالر در افغانستان به مصرف رسانده ولی بازهم اخبار نا خوش آیند از مناطق جنگزده به گوش میرسد. ماه اکتبور پر تلفات ترن ماه برای امریکا از زمان ورد به افغانستان بود که یک هوشدار برای نظامیان در امریکا میباشید.

یک مشاور وباما مینویسد: « ما فعلا در حالتی قرار داریم که میخواستیم شش ماه پیش در اینجا میرسیدیم»

 

هزاران سربار برای یک رژیم غیر دموکراتیک

 

ریس جمهور امریکا در یک دام افتاده که نمیواند از آن به زودی نجاد یابد.

در هفته آینده وباما ستراتیژی جدید خود را را در قبال افغانستان ارایه خواهد کرد. شاید هم روشنایی برای اخراج عساکر امرکایی از افغانستان دیده شود.

در این حالت باید پایه های دولت کرزی محکم تر شود برای این کار وباما هزاران سرباز به افغانستان میفرستد.

حالتی بحرانی و تقلبات آشکارا در انتخابات بی اعتمادی مردم امریکا را نسبت به پیاده کردن صلح و بازسازی افغانستان را مورد سوال قرار داده و بدین باورند که این خواب تنها به یک چنگ ضد تروریزم مبدل میشود.

 

از جناح تیمم وباما احتیاطانه ا براز شده ما منتظر هستم تا تیم کرزی درچند ماه ی آینده به اثبات برساند که وقعا یک شروع نوین را روی دست دارد. اینکه واشنگتن با کدام افزار کرزی را وادر به دور جدید با روش های جدید وادار میسازد هنوز معلوم نیست.

 

دو شخص کلیدی از سیاستمداران امریکا در امور افغانستان آقایون البروک و بایدن در مورد روند برگزاری انتخابات و تقلبات آشکارای کرزی گفتگو آقای در قصر ریاست جمهوری داشتند که به تشنج انجامید و دیگر در کابل مورد اعتبار کرزی نیستند. الان کدام شخص بالای کرزی فشار واردمیکنید هنور معلوم نیست.

با در نظر داشت همکار نا مساعد مثل کرزی توقعات جهان غرب مبنی بر رسیدن هدف خویش در افغانستان بسیار مشکل است.

جای سوال برای سیاستمداران و نظامیان این است چگونه میشود یک اردوی منظم و قابل اعتبار را به وجود آورد و قتیکه موجودیت دولت زیر سوال است و اداره نا به کار کرزی حتی معاشات سربازان را پرداخته نمیتواند.

چطور کمک های جامعه جهانی برای مردم مستحق برسد وقتیکه دولت خود جنایتکار رشوه ستان است.